0

Tìm kiếm


Cập nhật lần cuối: 26/2023/XNUMX

Chào Mừng Bạn Đến DENGSS.CLOTHING điều hành bởi DENGSS.COM Inc. (“DEENGSS”) và được đặt trực tuyến, tại trang web DENGSS của chúng tôi (ví dụ: DENGSS.CLOTHING hoặc “Trang web”), ứng dụng di động và nền tảng truyền thông xã hội và ngoại tuyến (ví dụ: thông qua các kênh hỗ trợ khách hàng, hệ thống bán lẻ của chúng tôi địa điểm và các hoạt động quảng cáo trực tiếp) (gọi chung là “Nền tảng”). Các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản”) chi phối việc sử dụng của bạn.
Bằng cách truy cập, xem, mua hoặc sử dụng nội dung, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua Nền tảng, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản này cũng như của chúng tôi. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng, mỗi thông tin trong số đó được đưa vào bằng cách tham chiếu như thể được nêu đầy đủ ở đây.

THỎA THUẬN TRỌNG TÀI TRONG MỤC 11 (GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP) CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN BAO GỒM CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU CHỈNH CÁCH KHIẾU NẠI MÀ BẠN VÀ CHÚNG TÔI CHỐNG LẠI NHAU ĐƯỢC GIẢI QUYẾT. THỎA THUẬN TRỌNG TÀI SẼ, VỚI NHỮNG NGOẠI LỆ HẠN CHẾ, YÊU CẦU CÁC TRANH CHẤP GIỮA CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC ĐƯA RA RÀNG BUỘC VÀ TRỌNG TÀI CUỐI CÙNG. TRỪ KHI BẠN CHỌN KHÔNG THAM GIA THỎA THUẬN TRỌNG TÀI: (1) BẠN SẼ CHỈ ĐƯỢC PHÉP THEO ĐUỔI KHIẾU NẠI VÀ TÌM KIẾM GIẢI TRÍ CHỐNG LẠI CHÚNG TÔI TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN, KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN Tập thể TRONG BẤT KỲ BẤT KỲ TẬP ĐOÀN HOẶC TỐ TỤC ĐẠI DIỆN nào; VÀ (2) BẠN ĐANG TỪ BỎ QUYỀN TÌM HIỂU GIẢI TRÍ TẠI TÒA ÁN PHÁP LUẬT VÀ ĐƯỢC XÉT XỬ BỒI THẨM ĐỐI VỀ KHIẾU NẠI CỦA BẠN.

Bạn xác nhận thêm rằng bạn từ 13 tuổi trở lên và bạn có tất cả các quyền, quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để tham gia vào các Điều khoản này cũng như thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong các Điều khoản này. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc các Điều khoản này, bao gồm cả Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng, cẩn thận. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc bất kỳ nội dung, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng (gọi chung là “Dịch vụ”) biểu thị rằng bạn hoàn toàn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản này.

KHAI THÁC. Đăng ký

Để truy cập một số Dịch vụ nhất định, bạn có thể được yêu cầu ghi danh và tạo ra một Tài khoản. Là một phần của quá trình đăng ký, bạn có thể được yêu cầu nhấp vào để đồng ý với các Điều khoản này và sau đó có thể được yêu cầu chọn hoặc gửi tên người dùng và mật khẩu. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định về bản thân bạn, bao gồm một số loại thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm tên pháp lý, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, giới tính và tuổi của bạn. Điều quan trọng là bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật cho Tài khoản và bạn đồng ý cập nhật những thông tin đó để giữ cho thông tin đó chính xác, đầy đủ và cập nhật. Nếu bạn không làm như vậy, chúng tôi có thể phải đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu và tài khoản của bạn đăng nhập luôn được giữ bí mật, an toàn và bảo mật. DENGSS.CLOTHING sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ hành vi lạm dụng tài khoản nào của bạn trong trường hợp bên thứ ba có quyền truy cập và sử dụng mật khẩu và tài khoản của bạn đăng nhập bằng mọi cách. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình, cho dù bạn có biết về chúng hay không.

Khi đặt hàng qua Nền tảng, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân khác, chẳng hạn như địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán và chi tiết thanh toán. Thông tin bổ sung có thể được DENGSS.CLOTHINGn hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba của nó thu thập tại thời điểm này vì mục đích bảo mật và chống gian lận. Bạn tuyên bố rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi qua Nền tảng là đúng, hợp lệ, đầy đủ và cập nhật về mọi mặt và bạn xác nhận rằng bạn là người được nhắc đến trong chuyến hàng (trừ khi mặt hàng đó là quà tặng) và thông tin thanh toán được cung cấp. Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trên Nền tảng thay đổi, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn và cập nhật thông tin đó trực tiếp trên Nền tảng.
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Nền tảng theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

KHAI THÁC. Mua hàng

Nền tảng cho phép bạn duyệt, xem, chọn và mua nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau trên Trang web và ứng dụng di động. Bằng cách mua các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Nền tảng, bạn tuyên bố rằng bạn đã đến tuổi trưởng thành (ở hầu hết các tiểu bang ở Hoa Kỳ là 18 tuổi) và có đủ năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng. Nếu bạn dưới độ tuổi trưởng thành hoặc không thể ký kết hợp đồng một cách hợp pháp, bạn phải nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ của mình xem lại các Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư này, đồng thời ghi danh hoặc thay mặt bạn đặt hàng. Bạn cũng tuyên bố thêm rằng bạn đang mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ Nền tảng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc hộ gia đình của bạn chứ không phải để bán lại hoặc xuất khẩu và tất cả các giao dịch mua đều nhằm mục đích giao hàng cuối cùng đến các địa điểm ở Hoa Kỳ.

Bạn không được mua số lượng thương mại các sản phẩm của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi và chúng tôi có thể đặt ra giới hạn cho việc mua hàng của bạn. Chúng tôi cũng có thể, trong số những thứ khác, hạn chế đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng hoặc cùng một thẻ tín dụng, hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng. Chúng tôi có quyền hạn chế, hủy bỏ hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo đánh giá của chúng tôi dường như được đặt với mục đích bán lại hoặc phân phối sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục có quyền ngừng thực hiện kinh doanh với những khách hàng vi phạm chính sách này hoặc bất kỳ phần nào khác của Điều khoản. Trừ khi được chúng tôi cho phép trước đó và rõ ràng bằng văn bản, chúng tôi cũng nghiêm cấm việc cung cấp, sử dụng, chuyển nhượng hoặc chấp nhận các sản phẩm và thẻ quà tặng của chúng tôi cho mục đích quảng cáo (ví dụ: làm giải thưởng trong các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng) hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động xổ số nào , xổ số hoặc chương trình đặt cược. Chúng tôi có quyền cấm bất kỳ Người sử dụng chúng tôi nghi ngờ vi phạm Mục 2 này (hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này) khi tiếp tục sử dụng Dịch vụ và từ chối, giới hạn hoặc hủy mọi đơn đặt hàng liên quan và/hoặc đình chỉ hoặc hủy mọi tài khoản liên quan. Việc đưa các sản phẩm lên Nền tảng bất cứ lúc nào không đảm bảo rằng những sản phẩm này sẽ có sẵn để mua. Để biết thêm thông tin về việc đặt hàng đặc biệt, vui lòng liên lạc support@dengss.com

Giá được đăng trên Trang web này có thể khác với giá do chúng tôi cung cấp tại các địa điểm thực tế của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng hiển thị thông tin về giá chính xác, tuy nhiên, đôi khi chúng tôi có thể vô tình mắc lỗi đánh máy, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót liên quan đến giá cả và tình trạng còn hàng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ sai sót, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào vào bất kỳ lúc nào và hủy mọi đơn đặt hàng phát sinh từ những trường hợp đó. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể cung cấp mã khuyến mại tại một số thời điểm nhất định hoặc cho một số đối tượng nhất định. Trong trường hợp các mã khuyến mãi như vậy được bật, mã khuyến mãi phải được nhập trong quá trình thanh toán quá trình có hiệu lực. Ngưỡng giảm giá và chiết khấu không bao gồm thuế và phí vận chuyển và xử lý. Giảm giá không thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ ưu đãi nào khác.

DENGSS.CLOTHING có thể sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng được thực hiện thông qua Nền tảng. Bạn cũng chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế chính phủ áp dụng liên quan đến việc sử dụng Nền tảng hoặc việc mua hàng hay bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua Nền tảng, bao gồm thuế bán hàng, thuế sử dụng và thuế tiêu thụ đặc biệt (chỉ không bao gồm thuế đối với thu nhập ròng của DENGSS.CLOTHING ). Trong phạm vi DENGSS.CLOTHING có nghĩa vụ thu các khoản thuế đó, khoản thuế hiện hành sẽ được thêm vào tài khoản thanh toán của bạn. Rủi ro mất mát và quyền sở hữu đối với các sản phẩm mua từDEENGSS.CLOTHING sẽ chuyển sang bạn khi chúng tôi giao hàng cho nhà vận chuyển. Tất cả các giao dịch mua bán đều phải tuân theo chính sách vận chuyển và hoàn trả của chúng tôi, các chính sách này sẽ được cung cấp cho bạn trên Nền tảng hoặc được giao cho bạn cùng với hàng hóa bạn đã mua. Chúng tôi giám sát hoạt động hoàn trả để phát hiện hành vi lạm dụng và có quyền hạn chế hoàn trả hoặc trao đổi trong mọi trường hợp. Tất cả các khoản hoàn trả đều do DENGSS.CLOTHING toàn quyền quyết định.

Chương trình giới thiệu bạn bè: Phiếu giảm giá có giá trị trong một tháng. DENGSS.CLOTHING có quyền sửa đổi hoặc hủy phiếu giảm giá bất kỳ lúc nào. Khuyến mãi được giới hạn một phiếu giảm giá cho mỗi khách hàng và chỉ có thể được sử dụng bởi những khách hàng đủ điều kiện nhận được mã phiếu giảm giá từ DENGSS.CLOTHING qua email. Phiếu giảm giá chỉ có thể được sử dụng tại www.dengs.com. Phiếu giảm giá có thể không được sử dụng trên thẻ quà tặng. Phiếu giảm giá không thể kết hợp với bất kỳ phiếu giảm giá hoặc phiếu giảm giá nào khác. Nếu bạn trả lại bất kỳ mặt hàng nào đã mua bằng phiếu giảm giá, khoản giảm giá hoặc giá trị của phiếu giảm giá sẽ được trừ vào tín dụng trả lại. Áp dụng phí vận chuyển và xử lý. Mức giới hạn 100 USD để đủ điều kiện không bao gồm thuế hoặc phí vận chuyển. Phiếu giảm giá không có giá trị khi bị pháp luật cấm hoặc hạn chế. DENGSS.CLOTHING không có nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản thuế nào liên quan đến việc phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phiếu giảm giá nào. Người tiêu dùng phải thanh toán mọi khoản thuế bán hàng hiện hành liên quan đến việc sử dụng phiếu giảm giá.

3. Hạn chế chung về sử dụng

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Nền tảng và Dịch vụ cho các mục đích được các Điều khoản này cho phép và tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành cũng như các thông lệ hoặc nguyên tắc được chấp nhận chung ở các khu vực pháp lý liên quan. Bạn chỉ có thể sử dụng Nền tảng, sản phẩm và Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển nhượng và có giới hạn và không cho mục đích nào khác.
Bạn sẽ không (và sẽ không cố gắng):
— Truy cập bất kỳ Dịch vụ nào bằng bất kỳ phương tiện nào ngoài thông qua giao diện do DENGSS.CLOTHING cung cấp, bao gồm: (i) truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực không công khai của Dịch vụ, hệ thống máy tính của DENGSS.CLOTHING, hoặc hệ thống phân phối kỹ thuật của các nhà cung cấp DENGSS.CLOTHING; (ii) cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng DENGSS.CLOTHING nào hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào; hoặc (iii) tránh, bỏ qua, loại bỏ, vô hiệu hóa, làm suy yếu, giải mã hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp công nghệ nào được thực hiện bởi DENGSS.CLOTHINGn' hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào của DENGSS.CLOTHING' hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác (bao gồm cả người dùng khác) để bảo vệ Dịch vụ hoặc Nền tảng;
— Có quyền truy cập trái phép vào hệ thống máy tính của DENGSS.CLOTHING hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào can thiệp vào hiệu suất hoặc làm suy yếu chức năng hoặc bảo mật của Nền tảng, Dịch vụ, mạng và hệ thống máy tính của DENGSS.CLOTHING;
— Truy cập bất kỳ Nền tảng hoặc Dịch vụ nào thông qua bất kỳ phương tiện tự động nào hoặc bằng bất kỳ tính năng hoặc thiết bị tự động nào (bao gồm cả việc sử dụng tập lệnh hoặc trình thu thập dữ liệu web);
— Truy cập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm mọi tên, địa chỉ email hoặc thông tin tương tự khác cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích thương mại;
— Tái sản xuất, sao chép, nhân bản, sao chép, bán, trao đổi hoặc bán lại bất kỳ khía cạnh nào của Nền tảng, Dịch vụ hoặc sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào; Và
Tái sản xuất, sao chép, sao chép, bán, trao đổi hoặc bán lại bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mang bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào thuộc quyền sở hữu của DENGSS.CLOTHING theo cách có khả năng hoặc có ý định gây nhầm lẫn về chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền người sử dụng các nhãn hiệu, tên hoặc logo đó.

XUẤT KHẨU. Nội dung

Giữa bạn và DENGSS.CLOTHING, DENGSS.CLOTHING sở hữu hoặc cấp phép cho tất cả thông tin và tài liệu, bao gồm logo, thiết kế, tiêu đề, cụm từ, tên sản phẩm, hình ảnh, hình minh họa, biểu tượng, ảnh chụp và bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hình thức thương mại , và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan, trong hoặc được cung cấp thông qua Nền tảng (“Nội dung nền tảng”), cũng như việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp, tổ chức và nâng cao Nội dung nền tảng. Tất cả Nội dung Nền tảng được bảo vệ theo bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và các luật hiện hành khác. Bạn đồng ý không xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền nào hoặc bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào khác đối với bất kỳ Nội dung nền tảng nào. Giữa bạn và DENGSS.CLOTHING, tất cả tên, nhãn hiệu, biểu tượng, khẩu hiệu hoặc logo xuất hiện trên Nền tảng, sản phẩm hoặc Trang web đều thuộc quyền sở hữu của DENGSS.CLOTHING hoặc các chi nhánh, người cấp phép hoặc nhà cung cấp của nó. Việc sử dụng hoặc lạm dụng các nhãn hiệu này bị nghiêm cấm và có thể vi phạm luật nhãn hiệu của liên bang và tiểu bang. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không có bất kỳ quyền nào đối với hoặc đối với Nội dung nền tảng, ngoài quyền sử dụng Nội dung nền tảng theo các Điều khoản này.

Một số tính năng nhất định của Nền tảng có thể cho phép bạn đóng góp phản hồi và thông tin khác cho Nền tảng để người khác truy cập, sử dụng, xem và bình luận. Người sử dụng của Nền tảng (gọi chung là “Nhận xét”). Bằng cách đăng Nhận xét, bạn tuyên bố rằng bạn có toàn quyền hợp pháp để cung cấp Nhận xét và việc DENGSS.CLOTHING sử dụng Nhận xét trên Nền tảng cũng như tất cả các cá nhân và tổ chức khác sẽ không: (a) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc bất kỳ quyền công khai, cá tính hoặc quyền riêng tư nào của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, kể cả do bạn không có được sự đồng ý để đăng thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin riêng tư về một người; (b) vi phạm bất kỳ luật, đạo luật, sắc lệnh, quy định hoặc thỏa thuận nào; (c) cấu thành việc tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào thuộc sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (d) cấu thành nội dung bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc gây phản cảm và không bao gồm hoặc chứa vi-rút phần mềm, vận động chính trị, chào mời thương mại, thư dây chuyền, gửi thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào. Khi bạn gửi Nhận xét hoặc tài liệu hoặc thông tin khác cho DENGSS.CLOTHING và xem xét việc bạn sử dụng Nền tảng cũng như những cân nhắc tốt và có giá trị khác mà bạn thừa nhận, bạn cấp cho DENGSS.CLOTHING giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, có thể chuyển nhượng để truy cập, sử dụng, xuất bản, điều chỉnh, dịch, phân phối, sao chép, hiển thị, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh dựa trên và cấp phép lại cho Nhận xét, tất cả đều không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn; và bạn sẽ bồi thường cho DENGSS.CLOTHING đối với mọi khiếu nại phát sinh từ nội dung bạn cung cấp. DENGSS.CLOTHING có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào. DENGSS.CLOTHING không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào được bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chia sẻ thông qua Nền tảng. Để tránh nghi ngờ, DENGSS.CLOTHING sẽ không có nghĩa vụ: (1) duy trì bất kỳ Nhận xét nào một cách bảo mật; (2) bồi thường cho bạn bằng bất kỳ hình thức nào về Nhận xét của bạn; hoặc (3) để trả lời bất kỳ Nhận xét nào.

5. Sai sót, thiếu chính xác và thiếu sót

Đôi khi, có thể có thông tin trên Nền tảng chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi và tình trạng còn hàng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trên Nền tảng không chính xác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng của mình). Chúng tôi không thể và không xem xét tất cả thông tin liên lạc, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng, nhưng mặc dù không bắt buộc phải xem xét, xác minh, thực hiện thay đổi hoặc xóa bất kỳ Nhận xét, Nội dung Nền tảng hoặc Nền tảng nào, bao gồm cả thông tin được gửi liên quan đến Nội dung nền tảng hoặc các tính năng khác bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo theo quyết định riêng của chúng tôi.

6. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và bảo đảm

DENGSS.CLOTHING có quyền thay đổi chủng loại mặt hàng được cung cấp và giới hạn số lượng mặt hàng có thể được mua theo thời gian và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi các điều khoản hoặc thời hạn của bất kỳ ưu đãi đặc biệt hoặc khuyến mại nào. DENGSS.CLOTHING không chịu trách nhiệm trong trường hợp hết hàng hoặc không có sản phẩm. Chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc của các sản phẩm xuất hiện trên Nền tảng, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính hoặc màn hình thiết bị di động của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.

DENGSS.CLOTHING từ chối rõ ràng, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, mọi bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý: (i) rằng Nền tảng, Dịch vụ, Nội dung Nền tảng, sản phẩm, hàng hóa, lời khuyên, thông tin hoặc liên kết được cung cấp trên Nền tảng sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; (ii) rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; (iii) các khiếm khuyết trong hoạt động hoặc chức năng của bất kỳ phần mềm nào được cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ sẽ được sửa chữa; (iv) liên quan đến Nội dung, hàng hóa, dịch vụ, lời khuyên, thông tin hoặc liên kết của Nền tảng được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba hoặc người dùng nào; (v) rằng Nền tảng, Nội dung Nền tảng, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lời khuyên hoặc thông tin hiển thị trên Nền tảng sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; và (vi) rằng Nền tảng sẽ không có lỗi hoặc mọi lỗi sẽ được sửa chữa. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn có được từ Nền tảng sẽ tạo ra bất kỳ sự bảo đảm nào không được nêu rõ ràng trong các Điều khoản này.

Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền bất kỳ Nội dung và Nhận xét trên Nền tảng nào có thể được truyền mà không được mã hóa và liên quan đến việc truyền qua nhiều mạng khác nhau cũng như các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Xin lưu ý rằng chúng tôi không đảm bảo rằng mọi thông tin được gửi đến hoặc từ Nền tảng của chúng tôi sẽ được bảo mật trong quá trình truyền, chúng tôi cũng không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào được truyền tới chúng tôi qua Nền tảng hoặc Internet, ví dụ như thông tin cá nhân. thông tin như tên hoặc địa chỉ của bạn. DENGSS.CLOTHING không chịu trách nhiệm đối với: (a) bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khiếm khuyết, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải, lỗi đường truyền liên lạc, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi bất kỳ thông tin liên lạc nào; và (b) bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật nào của bất kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại nào, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, lỗi của bất kỳ email hoặc trình phát nào do sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn giao thông trên Internet hoặc trên bất kỳ Nền tảng, bao gồm mọi thương tích hoặc thiệt hại đối với bạn hoặc máy tính của bất kỳ người nào liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng.

DENGSS.CLOTHING sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ thiệt hại, sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình với bất kỳ khách hàng nào vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của DENGSS.CLOTHING, bao gồm nhưng không giới hạn, cháy, sét, nổ, tăng điện hoặc mất điện, nước , thiên tai, chiến tranh hoặc khủng bố, thiên tai, tình trạng bất ổn lao động, buộc tội hoặc tuân thủ luật pháp, cách mạng, bạo động dân sự, luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ cũng như tình trạng thiếu nguồn cung cấp và dịch vụ. DENGSS.CLOTHING có thể gia hạn thời gian giao đơn hàng bị ảnh hưởng mà không chịu trách nhiệm pháp lý với khách hàng ngoại trừ việc hoàn lại bất kỳ khoản thanh toán nào mà khách hàng đã thực hiện cho DENGSS.CLOTHING đối với bất kỳ phần nào của đơn hàng chưa được giao đã bị hủy.

Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập thể dục, huấn luyện hoặc thể thao nào. DENGSS.CLOTHING không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề y tế hoặc sức khỏe nào có thể xảy ra do bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được mô tả trên trang web này hoặc từ bất kỳ thông tin nào bạn có được từ trang web này. Nếu bạn cảm thấy khó chịu hoặc đau đớn, bạn không nên tiếp tục.

Không có điều kiện, bảo đảm hoặc điều khoản nào khác (bao gồm mọi điều khoản ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp với mục đích hoặc sự phù hợp với mô tả) áp dụng cho Nền tảng, Nội dung nền tảng, sản phẩm và/hoặc Dịch vụ ngoại trừ trong phạm vi chúng được quy định rõ ràng trong các điều khoản này. Điều kiện.

7. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ DENGSS.CLOTHING KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI KHÁC NGOÀI CÁC THIỆT HẠI THỰC TẾ VÀ TRỰC TIẾP ĐƯỢC CHỨNG MINH TẠI TÒA ÁN PHÁP LUẬT. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SHALLDENGSS.CLOTHING' VƯỢT QUÁ GIÁ BẠN TRẢ CHO SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KHIẾU NẠI. NẾU BẤT KỲ PHẦN NÀO TRONG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY ĐƯỢC TÌM HIỂU LÀ KHÔNG HỢP LỆ HOẶC KHÔNG THỂ THI HÀNH VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO THÌ TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA DENGSS.CLOTHING VÀ NHÀ CẤP PHÉP CỦA NÓ SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MƯỜI ĐÔ LA ($10).


Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn hiểu và thừa nhận rằng DENGSS.CLOTHING sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về:

— Mọi tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả, mang tính trừng phạt hoặc mang tính chất làm mẫu mà bạn có thể phải gánh chịu phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Nền tảng, sản phẩm hoặc Dịch vụ, bao gồm mọi tổn thất về lợi nhuận (dù phát sinh trực tiếp hay gián tiếp), bất kỳ tổn thất thiện chí hoặc danh tiếng kinh doanh nào hoặc bất kỳ tổn thất dữ liệu nào mà bạn phải gánh chịu; hoặc
— Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu do: (i) bất kỳ sự tin cậy nào của bạn vào tính đầy đủ, chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào hoặc do bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà quảng cáo nào hoặc nhà tài trợ có quảng cáo xuất hiện trên Nền tảng, sản phẩm hoặc Dịch vụ; (ii) mọi thay đổi mà DENGSS.CLOTHING có thể thực hiện đối với Nền tảng, sản phẩm hoặc Dịch vụ hoặc đối với bất kỳ sự ngừng cung cấp Dịch vụ vĩnh viễn hoặc tạm thời nào (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ); (iii) việc xóa, làm sai lệch, truy cập trái phép hoặc không lưu trữ bất kỳ nội dung và dữ liệu liên lạc nào khác được duy trì hoặc truyền tải bởi hoặc thông qua việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ; (iv) việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được trên hoặc thông qua Nền tảng; hoặc (v) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Nền tảng, Dịch vụ, Nội dung nền tảng hoặc Nhận xét.

Các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của DENGSS.CLOTHING đối với bạn trong Mục 7 này sẽ được áp dụng cho dù DENGSS.CLOTHING có được thông báo hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra bất kỳ tổn thất nào như vậy và sẽ tồn tại trong các Điều khoản này cũng như việc bạn sử dụng Nền tảng, sản phẩm và dịch vụ.

NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI NỀN TẢNG, DỊCH VỤ HOẶC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG NỀN TẢNG VÀ DỊCH VỤ.

8. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho DENGSS.CLOTHING, các cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại lý, chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp của DENGSS khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ nần, và các chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí pháp lý) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng và truy cập vào Nền tảng và Dịch vụ; (ii) bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào, bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư; (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư nào; hoặc (vi) việc sử dụng của bất kỳ người nào khác truy cập vào bất kỳ Nền tảng nào bằng tài khoản hoặc thông tin đăng nhập tài khoản của bạn. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường này sẽ tồn tại trong các Điều khoản này cũng như việc bạn sử dụng Nền tảng và Dịch vụ. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền mọi vấn đề mà bạn phải bồi thường theo đây và bạn phải hợp tác trên mọi khía cạnh hợp lý trong việc bảo vệ đó. Bạn không được giải quyết bất kỳ khiếu nại nào được nêu trong Phần 8 này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của DENGSS.CLOTHING.

9. Liên kết đến các trang web khác

Nền tảng có thể chứa các liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Các liên kết đến các trang web khác có thể sử dụng logo Nền tảng của chúng tôi hoặc phong cách là kết quả của một thỏa thuận hợp tác thương hiệu. Các trang web này có thể gửi cookie cho bạn và có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn và sử dụng dữ liệu đó theo những cách mà Nền tảng không làm được. Xin lưu ý rằng DENGSS.CLOTHING không có quyền kiểm soát các trang web này và các Điều khoản này không áp dụng cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. DENGSS.CLOTHINGn không chịu trách nhiệm về những trang web đó hoặc các nguồn bên ngoài hoặc về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung hoặc hàng hóa và dịch vụ có sẵn trên các trang web đó hoặc các nguồn bên ngoài. DENGSS.CLOTHING khuyến khích bạn đọc các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng được liên kết hoặc tham chiếu trong các trang web bạn nhập.

10. Thủ tục khiếu nại

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung hoặc bài đăng nào trên Trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bạn, vui lòng thông báo cho DENGSS.CLOTHING qua email tại support@dengss.com với thông báo chi tiết toàn diện nêu rõ các thông tin sau: (a) tên của bạn và tên công ty của bạn, nếu có; (b) của bạn liên lạc thông tin, bao gồm địa chỉ email của bạn; (c) bản chất và nội dung khiếu nại của bạn, các quyền cụ thể được đề cập và cơ sở khiếu nại của bạn, bao gồm nội dung hoặc bài đăng có thể bị phản đối; và (d) tuyên bố sau: “Các tuyên bố, tuyên bố và khẳng định được đưa ra trong thông báo này là đúng, đầy đủ và chính xác và tôi có toàn quyền pháp lý để đưa ra từng tuyên bố, tuyên bố và khẳng định như vậy cũng như để đưa ra và được chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra trong thông báo này.”

KHAI THÁC. Giải quyết tranh chấp

BẠN VÀ DENGSS.CLOTHING ĐỒNG Ý TỪ BỎ BẤT KỲ QUYỀN NÀO ĐỂ KHIẾU NẠI KHIẾU NẠI TẠI TÒA ÁN HOẶC TRƯỚC BỒI THẨM ĐỒNG, HOẶC THAM GIA VÀO MỘT TỘI VỤ TẬP THỂ HOẶC TỤNG TỤC ĐẠI DIỆN LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI. Mọi tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản này sẽ được giải quyết độc quyền thông qua trọng tài cuối cùng và mang tính ràng buộc do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) tiến hành. Trọng tài sử dụng một trọng tài trung lập thay vì thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn và việc xem xét phán quyết trọng tài của tòa án rất hạn chế. Tuy nhiên, trọng tài có thể ra phán quyết về các khoản bồi thường và bồi thường thiệt hại tương tự trên cơ sở cá nhân mà tòa án có thể phán quyết cho một cá nhân; và trọng tài cũng phải tuân theo các điều khoản của các Điều khoản này, giống như tòa án. Tất cả các vấn đề đều do trọng tài quyết định, ngoại trừ các vấn đề liên quan đến khả năng phân xử bằng trọng tài và phạm vi hoặc khả năng thực thi của thỏa thuận phân xử bằng trọng tài này sẽ do tòa án có thẩm quyền xét xử quyết định. Việc phân xử sẽ diễn ra tại San Francisco, California, trừ khi DENGSS.CLOTHING chọn cách khác. Bạn có thể bắt đầu thủ tục tố tụng trọng tài bằng cách gửi email yêu cầu trọng tài và mô tả khiếu nại của bạn cho legal@dengss.com

Tất cả các hoạt động trọng tài sẽ được tiến hành trên cơ sở cá nhân. Trọng tài có quyền giải quyết Tranh chấp bằng các biện pháp khắc phục tương tự có sẵn tại tòa án, tuy nhiên, mọi biện pháp giải quyết phải được cá nhân hóa cho bạn và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khách hàng nào khác. Bạn và DENGSS.CLOTHING đồng ý rằng mỗi bên chỉ có thể đưa ra khiếu nại chống lại bên kia bằng trọng tài trong khả năng cá nhân tương ứng của bạn hoặc của họ và khi làm như vậy, bạn và DENGSS.CLOTHING từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn, để khẳng định hoặc tham gia vào một lớp học vụ kiện hoặc trọng tài vụ kiện tập thể (với tư cách là nguyên đơn có tên hoặc thành viên tập thể), và để khẳng định hoặc tham gia vào bất kỳ vụ kiện chung hoặc hợp nhất nào hoặc trọng tài chung hoặc hợp nhất dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu tòa án quyết định rằng luật hiện hành ngăn cản việc thực thi bất kỳ hạn chế nào của đoạn này đối với một nguyên nhân tố tụng cụ thể thì nguyên nhân tố tụng đó (và chỉ nguyên nhân tố tụng đó) phải được giữ nguyên tại tòa và bị loại khỏi bất kỳ hoạt động phân xử trọng tài nào.

Trọng tài sẽ quyết định nội dung của tất cả các khiếu nại theo luật của Tiểu bang California. Trọng tài sẽ không bị ràng buộc bởi các phán quyết trong các cuộc phân xử trọng tài trước đây liên quan đến những người dùng DENGSS.CLOTHING khác nhau, nhưng bị ràng buộc bởi các phán quyết trong các cuộc phân xử trọng tài trước đó liên quan đến cùng một người dùng DENGSS.CLOTHING trong phạm vi mà luật hiện hành yêu cầu. Phán quyết của trọng tài sẽ là phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc, và phán quyết về phán quyết của trọng tài có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử. Việc thanh toán tất cả phí nộp đơn, phí quản lý và phí trọng tài sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy tắc của AAA, trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận phân xử trọng tài này. Nếu giá trị của khoản bồi thường được yêu cầu là 10,000 USD trở xuống, thì theo yêu cầu của bạn, DENGSS.CLOTHING sẽ thanh toán tất cả phí nộp đơn, phí quản lý và phí trọng tài liên quan đến việc phân xử. Mọi yêu cầu thanh toán phí bằng DENGSS.CLOTHING phải được gửi qua thư tới AAA cùng với yêu cầu phân xử của bạn và DENGSS.CLOTHING sẽ sắp xếp thanh toán trực tiếp tất cả các khoản phí cần thiết cho AAA. Nếu giá trị của khoản bồi thường được yêu cầu lớn hơn 10,000 USD và bạn có thể chứng minh rằng chi phí tiếp cận trọng tài sẽ rất cao so với chi phí tiếp cận tòa án nhằm mục đích theo đuổi vụ kiện tụng trên cơ sở cá nhân, DENGSS.CLOTHING sẽ thanh toán mức phí nộp đơn, quản lý và trọng tài ở mức mà trọng tài viên cho là cần thiết để tránh việc chi phí tiếp cận trọng tài ở mức quá cao. Trong trường hợp trọng tài xác định (các) khiếu nại mà bạn khẳng định trong quá trình phân xử bằng trọng tài là vô căn cứ, bạn đồng ý hoàn trả cho DENGSS.CLOTHING tất cả các khoản phí liên quan đến việc phân xử bằng trọng tài do DENGSS.CLOTHING thay mặt bạn trả mà bạn có nghĩa vụ phải thanh toán theo cách khác theo quy định của AAA. Nếu trọng tài hoặc tòa án quyết định rằng bất kỳ phần nào của thỏa thuận phân xử bằng trọng tài này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì các phần khác của thỏa thuận phân xử bằng trọng tài này vẫn được áp dụng.

Bạn có thể chọn từ chối thỏa thuận phân xử này bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo từ chối bằng văn bản (“Thông báo từ chối”). Thông báo chọn không tham gia phải được đóng dấu bưu điện không quá ba mươi ngày sau ngày bạn chấp nhận các Điều khoản này lần đầu tiên. Bạn phải hoàn thành biểu mẫu Thông báo từ chối bằng cách cung cấp thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu, bao gồm tên, địa chỉ của bạn (bao gồm số đường và địa chỉ, thành phố, tiểu bang và mã zip), số điện thoại và địa chỉ email được sử dụng để đăng nhập vào tài khoản DENGSS.CLOTHING mà việc chọn không tham gia được áp dụng. Bạn phải ký vào Thông báo chọn không tham gia để nó có hiệu lực. Thủ tục này là cách duy nhất bạn có thể từ chối thỏa thuận phân xử. Nếu bạn từ chối thỏa thuận phân xử bằng trọng tài, tất cả các phần khác của Điều khoản này sẽ tiếp tục áp dụng. Việc từ chối thỏa thuận phân xử bằng trọng tài này không ảnh hưởng đến bất kỳ thỏa thuận trọng tài nào trước đây, khác hoặc trong tương lai mà bạn có thể có với chúng tôi.

12. Linh tinh

Các Điều khoản này, bao gồm Chính sách quyền riêng tư, cấu thành toàn bộ thỏa thuận pháp lý giữa bạn và DENGSS.CLOTHING và chi phối việc bạn sử dụng Nền tảng, sản phẩm, Dịch vụ cũng như mọi giao dịch bạn có thể thực hiện với DENGSS.CLOTHING thông qua Nền tảng và thay thế hoàn toàn mọi giao dịch trước đó. thỏa thuận hoặc hiểu biết, sắp xếp, cam kết hoặc đề xuất, bằng văn bản hoặc bằng miệng, giữa bạn và DENGSS.CLOTHING liên quan đến những vấn đề đó. Trong trường hợp bất kỳ quy tắc, quy tắc ứng xử hoặc vấn đề nào khác được đăng trên Nền tảng xung đột với các điều khoản của các Điều khoản này thì các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng. Không có lời giải thích bằng miệng hoặc thông tin bằng miệng nào được đưa ra bởi bất kỳ bên nào sẽ làm thay đổi cách giải thích các Điều khoản này. Bất kể những điều đã nói ở trên, bạn hiểu rằng DENGSS.CLOTHING đôi khi có thể thay đổi các Điều khoản này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi đăng các thay đổi đối với các Điều khoản này sẽ được coi là bạn đồng ý với những thay đổi đó. Khi những thay đổi này được thực hiện, DENGSS.CLOTHING sẽ tạo một bản sao Điều khoản mới có sẵn trên Trang web. Bạn đồng ý rằng DENGSS.CLOTHING không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn các thông báo về những thay đổi đối với Điều khoản. Bạn hiểu rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra Điều khoản thường xuyên để biết những thay đổi.

Bạn đồng ý rằng nếu DENGSS.CLOTHING không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục pháp lý nào có trong các Điều khoản này (hoặc mà DENGSS.CLOTHING được hưởng lợi theo bất kỳ luật hiện hành nào), thì điều này sẽ không được coi là sự từ bỏ chính thức đối với DENGSS.CLOTHING' và các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó sẽ vẫn được áp dụng cho DENGSS.CLOTHING. Nếu bất kỳ tòa án nào, có thẩm quyền quyết định vấn đề phát sinh từ các Điều khoản này, phán quyết rằng bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này đều không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ bị xóa khỏi Điều khoản này mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của Điều khoản và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thi hành. Các Điều khoản sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang MELBOURNE mà không liên quan đến việc lựa chọn các nguyên tắc luật.

Nền tảng được kiểm soát và vận hành từ bên trong Hoa Kỳ. Không giới hạn bất cứ điều gì khác, DENGSS.CLOTHING không tuyên bố rằng Nền tảng, Nội dung nền tảng, Nhận xét, dịch vụ, sản phẩm, thông tin hoặc các tài liệu khác có sẵn trên, trong hoặc thông qua Nền tảng là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác với những địa điểm được chỉ định trên trang web của chúng tôi và việc truy cập chúng từ các lãnh thổ nơi chúng bị coi là bất hợp pháp đều bị cấm. Những người chọn truy cập Nền tảng từ các địa điểm khác sẽ làm như vậy theo ý muốn riêng của họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành.

trụ sở chính

56 BLANCHE DRIVE VERMONTE
3133 MELBOURNE VIC 3000 ÚC

(+610) 4227 – (80498

info@dengss.com

Điều khoản dịch vụ, Điều khoản dịch vụ, quần áo trực tuyến

Điền vào biểu mẫu nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

    Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn
    Bật thông báo OK Không, cám ơn